Etiologiya- xəstəliyin mənşəyi, baş vermə səbəbini göstərən elm sahəsi