("oyadıram") - orqanizmin fəaliətini təmin edən üzvi tərkibli biolji aktiv maddələrdən biri