Qeydiyyat:


1. Uluslararası Öğrenci Kongresi

28 Mayıs 2021 – 30 Mayıs 20201

Davet

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Protez-Ortez Öğrenci Kongremiz “PROSTETİST-ORTOTİST ADAYLARIN GELECEĞİ ÇİZİLİYOR” teması ile 28-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Üniversitemizin Tıp Fakültesi Kongre Salonu’nda gerçekleşecektir. Öğrenci Kongremizin vizyonu; mesleğimizdeki duayen ve Protez-Ortez alanına gönül vermiş büyüklerimizle öğrenci arkadaşlarımızı bir araya getirerek mesleğimizin sorunlarına değinmektir. Çözüm yollarını hep birlikte aramak, mesleğimizin teknolojiyle ve diğer meslek gruplarıyla iletişimini sağlamak,  alanda yenilikçi projeleri desteklemek ve giderek önem kazanan Ortotist-Prostetist’lik mesleğinin gelişimine katkı sağlamaktır.

 

Alanda lisans ve önlisans öğrencilerimizi bir araya getirecek kongremizde; farklı ve güncel konular alan hocaları tarafından ele alınacak, öğrencilerimiz de okullarında yaptıkları çalışma/araştırmaları ile katılabileceklerdir. Ayrıca bu bilimsel ve sosyal etkinliğin bir marka haline getirilerek Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kongresi adı altında devam ettirilmesi de hedeflenmektedir.

 

Fakültemizin imajını ve kalitesini de aktaracağımız kongremizde bu yola gönül vermiş olan Fakülteniz Ortez-Protez Bölümü öğrencilerini ve hocalarını aramızda görmek, sektör temsilcileri  ile bir arada olmak bizleri onurlandıracaktır.

 

Covid 19 salgınının bu tarihte etkisini yitireceğini umuyor ve yine öğrencilerimiz için faydalı bir kongre olmasını temenni ediyoruz. Tüm katkılarınız ve katılımlarınız için teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Serap Alsancak
Kongreden Sorumlu Öğretim Elemanı
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ortez-Protez Bölüm Başkanı

Naşidcan Üner
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ortez-Protez Bölümü Öğrencisi


Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 salgınını küresel olarak kabul etmesi ve pandemi ilan etmesine bağlı olarak; T.C. Sağlık Bakanlığı’nın süreçle ilgili bilimsel yaklaşımını destekleyici ve önerdiği tedbirlere uygun şekilde, siz değerli paydaşlarımızın görüşleri de alınarak “1.Uluslararas Protez-Ortez Öğrenci Kongresi” nin 28-30 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’da, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ord.Prof.Dr. Abdulkadir Noyan Salonu’nda yapılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize en iyi dileklerimizle sunarız.


Based on the World Health Organization's global acceptance of the Covid-19 outbreak and declaring a pandemic; In accordance with the measures proposed by the Ministry of Health and the opinions of our valuable stakeholders, it was decided to hold the "1st International Prosthetics-Orthotics Student Congress" in Ankara on 28-30 May 2021. We kindly inform with our best wishes.