Abduksiya (lat. abducere- bayıra çəkmək, açmaq) — tibbdə aşağı ətraflar və yuxarı ətrafların bədənə nisbətdə hərəkət istiqamətini - açıcı hərəkəti göstərən termin.