Qırmızı qan hüceyrəsi olaraq bilinən qanın formalı elementi (ellipsvari nüvəsiz forma)