1 dəqiqə ərzində ürəyin döyüntülərinin sayı (norma 60-100)