Bunun vasitəsilə siz hazırladığınız video/səs yazıları text formatına çevirə bilərsiniz.
Eyni zamanda hazırlanmış uzun mətnlərin səsləndirilməsi xidmətindən də yararlana bilərsiniz.


Xidmət haqqında ətraflı məlumat və  istifadə etmək üçün əlaqə: +994507610844


Medical - Səs Deşifrə xidməti (Səsin-Mətnə, Mətnin-Səsə çevrilməsi)-Ödənişli