OpenWHO
 Self-paced Azərbaycan dili

Liderlik infeksiyaların profilaktikası və nəzarət (İPN) üzrə uğurlu proqramın vacib hissəsidir. Bu bacarıqlar İPN komandasında, digər liderlərdə və tibb işçilərində müsbət dəyişikliklərə səbəb ola, İPN proqramlarının dayanıqlılığını təmin edə bilər. Dayanıqlı proqram hazırlamaq üçün İPN liderləri layihələrin idarə edilməsi və risklərin qiymətləndirilməsi üzrə yüksək bacarıqlara, icra strategiyaları barədə təsəvvürə sahib olmalıdırlar. Biz həmçinin müəssisənizdə tibb işçiləri üçün adekvat təlim və tədris proqramlarının hazırlanmasının əhəmiyyətini öyrənəcəyik. Sistematik dəyişikliklərin həyata keçirilməsi çətin bir vəzifədir. Bu liderlik bacarıqlarından istifadə etməklə sizdə məhsuldar İPN komandası yaratmağa, İPN layihələrini uğurla idarə etməyə və dayanıqlı İPN proqramını hazırlamağa imkan verəcək baza formalaşacaqdır.