"Dr.Restart" ATU THİK Elm və Təhsil departmentinin rəhbəri Dr. Cavid Mustafazadə tərəfindən işlənib hazırlanmış elmi və tibbi inkişaf platformudur.   Logo: