EKQ-də DİAQNOZ hansı diaqnozları əhatə edir?

Diaqnoz üçün öyrədilən patologiyalar:

•P dalğa patologiyaları

•Q dalğa patologiyaları

•R dalğa patologiyaları

•S dalğa patologiyaları

•T dalğa patologiyaları

•PR segment patologiyaları

•QRS kompleks patologiyaları

•ST segment patologiyaları

•QT interval patologiyaları

•RR interval patologiyaları

•Ekstra patolojik dalğalarDiaqnoz üçün öyrədilən xəstəliklər:

Arythmia və aritmiology  (Ritm problemləri)
Conduction problem  (Ötürülmə problemləri)

Miocardial ischemia və infarction  (Qanlanma problemləri) 

Cardiac hypertrophy and enlargment  (Hipertrofiyalar) 

Pharceuticals and elektrolit disbalanse  (Dərman və elektrolit disbalans problemləri) 

Genetic syndroms and Unspesific problems (Genetik sindromlar və qeyri spesifik xəstəliklər)