Təbabətin Aktual Problemləri mövsuzunda video konfrans keçiriləcəkdir: